WERELDPAARDEN

Welkom in een wereld van paarden!


(WEDSTRIJD)COACHING

Naast het geven van instructie verzorgen wij ook coachingstrajecten in de volgende segmenten:

WEDSTRIJDCOACHING

Wat zijn jouw struikelpunten in een wedstrijd? In 1 of meerdere sessies, al dan niet, in combinatie met instructie help ik je met het ontdekken en verbeteren van je gedragingen tijdens een wedstrijd. Uiteraard zijn deze sessies voor iedereen verschillend, afhankelijk van je doel(en) of problemen waar je tegenaan loopt. Voor de één kan dit bijvoorbeeld wedstrijdspanning zijn, voor de ander de voorbereiding voor een kampioenschap. Soms kan één enkele sessie al voldoende zijn om je te helpen.

INDIVIDUELE COACHING MET BEHULP VAN PAARDEN
Bij de individuele vorm gaat de coaching met name over persoonlijke bewustwording. En het vanuit deze bewustwording ontwikkelen van nieuw gedrag.  Vraagstukken waar je als persoon tegen aanloopt komen bij deze vorm van coaching direct bovendrijven.

GROEPSCOACHING

Voor paarden is de kudde van levensbelang. Hun sociale structuur in de kudde en die van onze maatschappij zijn vergelijkbaar. Het doorzien van verhoudingen en rollen is vanuit levensbelang vanzelfsprekend voor een paard. Ze zijn meesters in het herkennen van non-verbale communicatie. Groepscoaching is geschikt voor groepen die in één of andere sociale verhouding tot elkaar staan. Of dit nu zakelijk is, vriendschappelijk of in de privésfeer. 

E-mailen
Bellen
Map
Info